מגברים חכמים, מגברי ספק, מערכות ניטור, מקורות מוזיקה

 
מערכות כריזה מקצועיות
 
 
דגם
 
 
 
מחיר צרכן
 
 
 
מגברים/מיקסר לכריזה JDM
 
 
 
 

 
 
 
מגבר מיקסר12 וולט 35W R.M.S
מגבר מיקסר 24 וולט 60W R.M.S
מגבר מיקסר 24 וולט 120W R.M.S
מגבר מיקסר 24 וולט 240W R.M.S
מגבר מיקסר חכם 24 וולט 120W R.M.S
מגבר מיקסר חכם 24 וולט 240W R.M.S
מגבר מיקסר 6 אזורים, ווסתי עוצמה 24 וולט 120W RMS
מגבר מיקסר 6 אזורים, ווסתי עוצמה 24 וולט 240W RMS
מגבר מיקסר 6 אזורים, ווסתי עוצמה 24 וולט 360W RMS
מגבר מיקסר 6 אזורים, ווסתי עוצמה 24 וולט 480W RMS
מגבר מיקסר 6 אזורים, ווסתי עוצמה 24 וולט 600W RMS
מגבר מיקסר 24 וולט 360W R.M.S
מגבר מיקסר 24 וולט 480W R.M.S
מגבר הספק  24 וולט 240W R.M.S
מגבר הספק 24 וולט 480W R.M.S
מגבר הספק 24 וולט 2X240W R.M.S 
מגבר הספק 24 וולט 2X480W R.M.S
מגבר הספק 24 וולט 960W RMS
מגבר הספק 1000W
 
 
 
 
G – גונג, V – ווסת עוצמה לבורר אזורים, C – מגביר צלצול טלפון, S – סירנה, N – כניסה למרכזיית טלפון, T – הכנה לטייפ, טיונר, יח' הודעות, B – בורר אזורים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אליהו איתן 3, בית גירון,ראשון-לציון   |   טל': 9510757 - 03   |   פקס: 9610848 - 03 
דוא"ל: chbatkol@barak.net.il 
הנגרים 1/5 באר שבע | טל': 08-6276698 | פקס: 08-6275850
דוא"ל :bk@batkol.co.ii