מגברים חכמים, מגברי ספק, מערכות ניטור, מקורות מוזיקה

 
 
 

דגם
מגברים/מיקסר לכריזה JDM
צרכן
מגבר מיקסר 24 וואט 120W R.M.S 

מגבר מיקסר 24 וואט   240W R.M.S

מגבר מיקסר חכם 24 וואט  120W R.M.S 

מגבר מיקסר חכם 24 וואט   240W R.M.S 

JE-MZ-2400P 
מגבר 10 אזורים 240W + וסתי עוצמה

JE-MZ-4800P 
מגבר 10אזורים 480W + וסתי עוצמה

JE-MZ-6000P 
מגבר 10 אזורים 600W + וסתי עוצמה

JE-MZ-2400S 
מגבר 20 אזורים 240W

JE-MZ-4800S 
מגבר 20 אזורים 480W

JE-MZ-6000S 
מגבר 20 אזורים 600W

מגבר מיקסר 6 אזורים , ווסתי עוצמה 24V-120W RMS

מגבר מיקסר 6 אזורים , ווסתי עוצמה  24V-240W RMS

מגבר מיקסר 6 אזורים, ווסתי עוצמה, 360W

מגבר מיקסר 6 אזורים , ווסתי עוצמה
24V-480W RMS


מגבר מיקסר 6 אזורים, ווסתי עוצמה, 600W

מגבר מיקסר  24 וואט 360W R.M.S 

מגבר מיקסר  24 וואט 480W R.M.S 

מגבר הספק 24 וואט 240W R.M.S 

מגבר הספק 24 וואט 360W R.M.S 

מגבר הספק 24 וואט 480W R.M.S 

מגבר הספק240W *2  R.M.S 

מגבר הספק 24 וואט 480W*2 R.M.S

מגבר הספק 1000W

G – גונג, V – ווסת עוצמה לבורר אזורים, C – מגביר צלצול טלפון, S – סירנה, N – כניסה למרכזיית טלפון,
T – הכנה לטייפ, טיונר, יח' הודעות, B – בורר אזורים
דגם
מגברים דיגיטלים JDM
צרכן
JE-T2510-D
מגבר דיגיטלי 10 אזורים 250W

JE-T2520-D
מגבר דיגיטלי 20 אזורים 250W

JE-5020-D
מגבר דיגיטלי 20 אזורים 500W

מגבר הספק דיגיטלי 250W

מגבר דיגיטלי 4X250W

עמדת כריזה דיגיטלית 20 אז'

מגבר הספק דיגיטלי4X130W


 עוד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אליהו איתן 3, בית גירון,ראשון-לציון   |   טל': 9510757 - 03   |   פקס: 9610848 - 03 
דוא"ל: chbatkol@barak.net.il 
הנגרים 1/5 באר שבע | טל': 08-6276698 | פקס: 08-6275850
דוא"ל :bk@batkol.co.ii