מיקסרים, מודולים ומקורות מוסיקה, בוררי אזורים

 
 

דגם
מיקסר לכריזה JDM 
צרכן
JE-MA-1410               
מיקסר "19 10 ערוצים                                            


מיקסר "19 8 ערוצים

דגם
מודולים ומקורות מוסיקהJDM
צרכן
יחידת 6 הודעות דיגיטאלית

טיונר סינטיסייזר במארז "19

מודול טיונר דיגיטאלי

מודול CD טיונר  משולב

JE-6CD-100
CD נגן 6 תקליטורים  "19 CHANGER "

UMT-CDUT-1
טיונר "19 , USB, CD

ITU-232
טיונר

CDC-5090
CD 5 תקליטורים שרווד

JE-JME-2A
מארז "19 ל-2 מכשירים

JE-JCS-110
גונג + סירנה "19

L-100
כרטיס  100V-LINE

L-101
כרטיס 100V-LINE מגע יבש

L-102
מתאם טלפון לכריזה כללית

L-104
מתאם כריזה דרך טלפוןעם מגע

DVD S-500
די .וי .די פנסוניק

ATT-100
מתאם 100W ל-LINE 5 אזורים

שינוי לפיקוד סירנה למגבר BCF\JDM
מגעים יבשים להפעלה חיצונית עבור אזורים
מגעים יבשים להפעלה חיצונית עבור סירנות 
דגם
בוררי אזוריםJDM
צרכן
יחידת ממסרים  + בורר ל-20 אזורים

BA-101
בורר 10 אזורים למרכזיית טלפון

BA-201
בורר 20 אזורים למרכזיית טלפון

יחידת ממסרים  דיגיטאלית ל-20 אזורים

GRG-200*
מתאם דיגיטאלי ליח' ממסרים אנלוגית

בורר 20 אזורים מחייב יחידת ממסרים JE-RG-3220A למוסיקה

JE-ES-1120*
בורר ל – 20 אזורים דיגיטאלי למיקרופונים

DATA רסיבר יחידת  תאום ל –5 מיקרופונים

ATT-120
מתאם 5 אזורים V100ליציאת LINE 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אליהו איתן 3, בית גירון,ראשון-לציון   |   טל': 9510757 - 03   |   פקס: 9610848 - 03 
דוא"ל: chbatkol@barak.net.il 
הנגרים 1/5 באר שבע | טל': 08-6276698 | פקס: 08-6275850
דוא"ל :bk@batkol.co.ii