מערכת כריזה משולבת אש -BCF

 
 
לתעודת מכון התקנים לאישור מערכת
 לחץ כאן 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בדיקת מכון התקנים מספר 97123339
מערכת הכריזה המשולבת מאפשרת להשמיע בשעת אזעקה, הודעות אזהרה ופינוי, העדיפות על התראה צלילית בלבד ונועדה למנוע פאניקה ובלבול בעת אירוע חרום. 
ההודעות הקוליות יעילות יותר לביצוע פינוי מאורגן של המבנה בה היא מותקנת. 
בהיות המערכת חיונית, כל רכיבי המערכת מבוקרים לרבות קווי הרמקולים,המגבר, מיקרופוני החרום, הודעת החרום, ספק כח ומצברי הגיבוי. 
רכזת כריזה מיועדת להתקנה פנימית בלבד במקום המוגן מפני רטיבות. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אליהו איתן 3, בית גירון,ראשון-לציון   |   טל': 9510757 - 03   |   פקס: 9610848 - 03 
דוא"ל: chbatkol@barak.net.il 
הנגרים 1/5 באר שבע | טל': 08-6276698 | פקס: 08-6275850
דוא"ל :bk@batkol.co.ii